Tietosuojaseloste 18.5.2019


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:

Leija-Pojat Kiteboys Finald ky (y-tunnus: 1552527-2)

Kettukivenkatu 4

53850 LAPPEENRANTA

info@leijapojat.com


Mitä tietoja minusta kerätään?


Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Mihin henkilötietoja käytetään?


Henkilötietoja käytetään:

  •     Asiakassuhteen hoitamiseen
  •     Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  •     Tilastollisiin tarkoituksiin
  •     Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?


Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille


Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Asiakkaan oikeudet 


Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  •     Tarkistusoikeus
  •     Oikaisuoikeus
  •     Oikeus peruuttaa suostumus
  •     Poisto-oikeus